english

Industrijske građevine

Izvedene građevine
Mjesto
Pov. m²
God.
Detalji
Reciklažno dvorište i građevina za razvrstavanje i privremeno skladištenje neopasnog otpada Galižana - 2015
Precrpna stanica Čakovec - 2015
Prostor za predstavništvo i skladište Rijeka - Viškovo 400,00 2012
PROIZVODNA HALA Pušćine - 2012
Skladišni kapaciteti za skupljanje i odlaganje gnojovke na farmi Trema Križevci 2.048,00 2012
Skladište Hrvatski Telekom Velika Gorica 6.000,00 2012
Silosi i usipni koš Čakovec 200,00 2011
Sanacija krova i hladnjače Čakovec - 2011
Lakirnica metalnih zavarenih konstrukcija Šenkovec 1.800,00 2011
Uređenje poslovno-proizvodne građevine Limski kanal Limski kanal - 2011
Pomoćna poslovna građevina Prelog 270,00 2011
Rekonstrukcija postojeće građevine i dogradnja centralne kontrolne zgrade INA-e Rijeka 2.694,38 2010
Adaptacija hladnjače i pakirnice Mesne indistrije VAJDA Čakovec 500,00 2007
Poslovna građevina MESAP Nedelišće 2.582,00 2007
Poslovna građevina Elektroda Zagreb Zaprešić 7.061,00 2006
Istražni zdenac na vodocrpilištu Nedelišće 150,00 2006
Južna obilaznica grada Čakovca Čakovec - 2005
Pekarski kompleks PAN PEK Zagreb - 2002
Adaptacija poslovnog objekta Vajda Čakovec - 2002
Proizvodne hale - građene 2012 i 2013 Šenkovec - 0