english

Prodaja pokretnina TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 27. veljače 2019.

 

 

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA 
1) Prodaju se kao cjelina pokretnine restorana Pilka u Čakovcu u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 140.529,04 kn, prema popisu u prilogu.
 
R. br.
Inv. broj
Naziv dugotrajne imovine
Količina
Jed. Mjera
Jedinična cijena kn
Procjena vrijednosti kn
Početna cijena
 
 
 
 
 
Ukupno
269.209,50
140.529,04
 

 

files/file/20190227_pilka.pdf

 

2) Prodaju se kao cjelina pokretnine u Spomen domu u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1.

7414

PROJEKTOR ACER P1265

1

kom

1.500,00

1.500,00

783,01

2.

7860

PROJEKCIJSKO PLATNO GRANDVIEW S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

1

kom

120,00

120,00

62,64

3.

7862

KUĆNO KINO LG HT554TH 500W

1

kom

600,00

600,00

313,20

4.

 

Arhivska građa - dokumentacija i uzorci

 

 

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Ukupno

2.220,00

1.158,85

 

3) Prodaju se kao cjelina pokretnine u uredu u Preloškoj 44, Čakovec u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1

Č-1004

Metalni veliki sivi stalak za šipkasti materijal (dvorište)

2

kom

600,00

1.200,00

626,41

2

Č-1005

Plinska peć Maja

1

kom

100,00

100,00

52,20

3

Č-1006

Caffe pult sa sudoperom

1

kom

120,00

120,00

62,64

4

Č-1007

Drvena crna polica

1

kom

100,00

100,00

52,20

5

Č-1008

Kuhinja (5 visećih+2nape+5 donjih elemenata)

1

kom

300,00

300,00

156,60

6

Č-1009

Plinska peć Argo

1

kom

100,00

100,00

52,20

7

Č-1010

Dvokrilni crni ormar

1

kom

120,00

120,00

62,64

8

Č-1011

Uređaj za odvlaživanje

1

kom

0,00

0,00

0,00

9

Č-1012

Radni stol s ladicom

1

kom

50,00

50,00

26,10

10

Č-1013

Viseći ormarić

1

kom

40,00

40,00

20,88

 

 

 

 

 

Ukupno

2.130,00

1.111,87

 files/file/20190227_uprava_pogona.pdf

 

4) Prodaju se kao cjelina pokretnine u upravi pogona Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 15.072,93 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

28.875,00

15.072,93

 

5) Prodaju se kao cjelina pokretnine u bravariji u Murskom Središći u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

1.

544

Stol radni 80x180

1

kom

100,00

100,00

52,20

2.

545

Drvo otpadno 2 m3

1

kom

150,00

150,00

78,30

3.

546

Vatrogasni apart na kolicima 50 kg prah

1

kom

600,00

600,00

313,20

4.

547

Rezervoar za vodu 1000 l

1

kom

300,00

300,00

156,60

 

 

 

 

 

Ukupno

1.150,00

600,31

 

6) Prodaju se kao cjelina pokretnine u upravnoj zgradi u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 22.469,76 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

43.045,00

22.469,76

files/file/20190227_upravna_zgrada.pdf 

 

7) Prodaju se kao cjelina pokretnine u hostelu u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 14.806,19 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

28.364,00

14.806,19

 files/file/20190227_hostel.pdf

8) Prodaju se kao cjelina pokretnine restorana Cimper u Murskom Središću u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina ukupne vrijednosti 45.317,45 kn, prema popisu u prilogu.

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

Početna cijena

 

 

 

 

 

Ukupno

86.814,00

45.317,45

 files/file/20190227_restoran_cimper.pdf

9) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od početne cijene. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

 

10) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 08. ožujka 2019. godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od početne cijene, zadnji dan za uplatu jamčevine je 08. ožujka 2019. godine. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju pokretnina TEAM d.d. u stečaju “.

 

11) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 15. ožujka 2019. godine.

 

12) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].