english

Prodaja pokretnina TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 20. prosinca 2016


OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA


1) Prodaju se kao cjelina strojevi za obradu drva u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od slijedeće opreme:R.br.

Inv.

broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1

1772

KRUŽNA PILA SA USISAVAČEM I 3 KRUŽNE PILE(1722)

1

kom

14.000

14.000

2

1455

STROJ ZA RUČNO PILJENJE SELEKTOMA-tračna pila

1

kom

1.000

1.000

3

1509

FREZER/1-STOLARSKI STROJ

1

kom

500

500

4

1510

BUŠILICA HORIZONTALNA STOLARSKI STROJ

1

kom

500

500

5

1514

FREZER/2-STOLARSKI STROJ

1

kom

2.800

2.800

6

1515

HOBLERICA-STOLARSKI STROJ

1

kom

3.500

3.500UKUPNO:

22.300


2) Prodaju se kao cjelina strojevi i materijal za izradu PVC stolarije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:


R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1

1526

VARILICA AKS 1105

1

kom

14.000

14.000

2

1527

ČISTILICA SV 280

1

kom

13.500

13.500

3

1528

PILA ZA LAJSNE GL 179

1

kom

8.000

8.000

4

1529

GLODALICA F 126 ČEONA

1

kom

4.800

4.800

5

1530

PILA ZA ALU TE 250

1

kom

2.200

2.200

6

1531

PILA DVOGLAVA DGS 200

1

kom

18.000

18.000

7

1532

GLODALICA KOPIRNA FC 106

1

kom

7.500

7.500

8

1533

FREZA ZA ODVODNJU

1

kom

7.500

7.500

9

2542

GLODALICA KOPIRNA A25AZ SER.BR.100466 321 S-1290

1

kom

13.800

13.800

10

2544

VARILICA PVC PROFILA 2-GLAVA AKS 3900 SER.BR.3029

1

kom

26.900

26.900

11

677

Vatrogasni aparat 9kg

4

kom

150

600

12

678

Stolac radni (6931)

1

kom

30

30

13

679

Rinfuza-okovi za PVC

1

kpl

10.000

10.000

14

680

Pank radni sa uređajem za okivanje Mako okova

1

kom

300

300

15

681

Željezna kozara za montažu PVC stolarije

9

kom

120

1.080

16

682

Šegrt podupirač

4

kom

20

80

17

683

Drveni pogonski radni stol

1

kom

80

80

18

2691

Pneumatski pištolj

1

kom

20

20

19

1682

Pneumatski pištolj

1

kom

20

20

20

1683

Pneumatski pištolj

1

kom

20

20

21

1605

Pneumatski pištolj

1

kom

20

20

22

2714

Pila Skilsaw

1

kom

150

150

23

2261

Bušilica AKU

1

kom

130

130

24

684

Plastični sanduk za alat

1

kom

30

30

25

685

Drvena stalaća 2,7x1,9x0,6

1

kom

150

150

26

686

Stalaža za profile 400x180x180

1

kom

200

200

27

687

Zidna stalaža za profile

3

kom

250

750

28

688

Samostojeća stalaža za profile

1

kom

250

250

29

689

Zidna stalaža mala

2

kom

150

300

30

691

PVC prozor dvokrilni 1950x1200 bez stakla

1

kom

300

300

31

692

PVC prozor dvokrilni 1950x1300 bez stakla

1

kom

300

300

32

693

Staklo 1300x1010

4

kom

150

600

33

694

PVC prozor bez stakla 62x550

1

kom

120

120

34

695

PVC štok 1010x1205-okovani

1

kom

200

200

35

696

Okvir za balkonska vrata 945x2020

1

kom

100

100

36

697

Ploča 80x120x4,2

2

kom

50

100

37

698

PVC lajsna za staklo

58

m

5

290

38

699

PVC lajsna za staklo siva

19,5

m

5

98

39

700

Rinfuza materijal za izradu PVC stolarije (razni profili, ojačajnja i sl)

1

kom

500

500

40

701

Čelična cijev 40x3 mm, l=6m

2

kom

20

40UKUPNO:

133.058


3) Prodaju se kao cjelina strojevi i materijal za izradu ALU stolarije u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:


R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1

1534

PREŠA ZA OSTAKLJENJE HVP-H

1

kom

6.200

6.200

2

1535

PILA JEDNOGLAVA ZS 135 N

1

kom

6.200

6.200

3

1641

PREŠA-ŠTANCA ZA ALUMINIJ

1

kom

2.800

2.800

4

2123

STROJ ZA GLODANJE PANTOGRAF CMME PANTO 310/2

1

kom

10.000

10.000

5

2454

GLODALICA METABO MAG 832 ELEKTROMAG. 19-59 NM 800W 14 KG 32MMSER.BR.5105615164 SA STEZNOM GLAVOM I PRIHVATNIKOM

1

kom

3.500

3.500

6

2540

PILA DVOGLAVA DGS 200-4/ALU SER.BR.499 SA DIGITALNIM POKAZIVAČEM REZNE DUŽINE DGL/DGS 200/DI

1

kom

35.000

35.000

7

2541

GLODALICA ZA OBRADU PREČKI M12 SER.BR.111

1

kom

6.800

6.800

8

2542

GLODALICA KOPIRNA A25AZ SER.BR.100466 321 S-1290

1

kom

13.800

13.800

9

2543

PILA POTEZNA KUTNA 2S 170 SER.BR. 2006/12/37

1

kom

12.200

12.200

10

2697

ALATI KOMPAKTNI ZA STANICU

1

kom

5.000

5.000

11

2698

PREŠA ZA ŠTANCE

1

kom

3.500

3.500

12

2701

UMETAK-ADAPTER

1

kom

1.500

1.500

13

677

Vatrogasni aparat 9kg

2

kom

150

300

14

682

Šegrt podupirač

3

kom

20

60

15

702

Rinfuza materijal ALU - klupčice i slično

1

kom

400

400

16

703

Kolica za transport gotovih alu proizvoda tipa "A"

1

kom

800

800

17

704

Zračni pištolj za kitanje

1

kom

15

15

18

705

Wurth pištolj za kitanje

1

kom

15

15

19

706

Guma Komplastex 020088

60

m

12.000

12.000

20

707

Guma Komplastex 02285

120

m

21

708

Guma Komplastex 020087

45

m

22

709

Guma Komplastex 02340

160

m

23

710

Gastall dello guma 205304

50

m

24

711

Guma Feal 210001142

200

m

25

712

Guma Sava art. 533440-250m

2

kom

26

713

Guma Sava art. 533128

75

kom

27

714

Guma AluK 809436

2

paketa

28

715

Guma AluK 800987

2

paketa

29

716

Guma AluK 809476

3

paketa

30

717

Guma AluK 809910

6

paketa

31

718

Guma AluK 809412A

1

paketa

32

719

Guma AluK 800964

2

paketa

33

720

Guma Dimex 760204 Accord, 400 m

2

paketa

34

721

Guma Dimex 260900 Accord, 200 m

16

paketa

35

722

Gume razne AluK

34

paketa

36

723

Rinfuza-razni materijal za proizvodnju alu stolarije

1

kpl

300

300

37

724

Rinfuza ALU profili-razni

1

kpl

300

300

38

725

Nosači za ALU profile

6

kom

400

2.400

39

726

Zidna stalaža za alu profile

2

kom

250

500UKUPNO:

123.590

4) Prodaju se kao cjelina ploče i elementi za izradu spuštenih stropova u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda.


R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1.

728

Rinfuza-Ploče i elementi za izradu spuštenih stropova-razni

1

kpl

15.000

15.000UKUPNO:

15.000

5) Prodaju se vozila i radni strojevi stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Predmet prodaje su slijedeća vozila i radni strojevi u vlasništvu stečajnog dužnika:


Šifra vozila

Marka i tip vozila

Broj šasije

Stanje kilometara ili radnih sati

Procijenjena vrijednost

Godina proizvodnje

Početna cijena

V2

HYUNDAI SONATA 2.0 DOHC

KMHEU41BP7A382806

285364

28000

2007.

25.200,00

V3

HYUNDAI SONATA 2.0 GLS

KMHEU41BP7A382670

341.479

35000

2007.

31.500,00

V5

RENAULT CLIO THALIA 1.4RN

VF1LB030524626452

323125

5200

2001.

4.680,00

V6

TOYOTA COROLLA 1.8 VERSO

NMTER16R20R035805

413574

21000

2004.

18.900,00

V8

ŠKODA OCTAVIA AMBIENTE 1.4

TMBCC21Z962135441

259757

17300

2005.

15.570,006) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od procijenjene vrijednosti, osim kod vozila za koja je istaknuta početna cijena. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.


7) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 30. prosincem 2016 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti ili početne cijene kod motornih vozila. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju imovine TEAM d.d. u stečaju“.


8) Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu dana 27. i 29.prosinca od 10 do 11 sati na lokaciji u Murskom Središću, Rudarska 1.


9) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 13.siječnja 2017 godine.


10) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].